Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Bukovecký kláštor rádu sv. Bazila Veľkého | Krásy našej obce

Osobitnú kapitolu v dejinách obce tvorí náboženský život obce, ktorý bol spätý s existenciou kláštora v katastri obce na Bukovej Hôrke. Keď prechádzame smerom od Stropkova do údolia na severovýchod od cesty uvidíme kopec vysoký 347 m n.m., na ktorom stál aj Bukovecký kláštor rádu sv. Bazila Veľkého.

V areáli bývalého kláštora sa nachádza chrám Povýšenia sv. Kríža a kaplnka zasvätená Premeneniu Pána z roku 1742, kde sa pravidelne konajú púte na počesť týchto sviatkov:

  • Zoslanie Svätého ducha – jún
  • Sväté Premenenie nášho Pána Boha a Stvoriteľa – august
  • Povýšenie úctyhodného a životodarného kríža nad celým svetom – september

Do areálu Bazilijanského kláštora vedie historická cesta, ktorá v prvej polovici 19. storočia bola významnou spojnicou severozemplínskych obcí s Poľskom, ale aj ako strategická cesta. V období vlády rakúskeho cisára Jozefa II. bola prebudovaná na krajinskú cestu a aj preto bola nazývaná ako „Jozefova cesta“, či „Jozefínska cesta“.