Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Cyrilometodejský trojramenný gréckokatolícky kríž | Krásy našej obce

Vďaka mimoriadnej vynaliezavosti a aktivite vtedajších trebišovských baziliánov bol pri príležitosti blížiaceho sa jubilejného roku 2000 postavený (9.septembra 1999) na Bukovej Hore najväčší cyrilometodejský trojramenný gréckokatolícky kríž na svete! Financoval ho, ba i zhotoviť dal bohuznámy gréckokatolík-podnikateľ z Trebišova.

Naprojektoval ho o. Gorazd A. Timkovič, OSBM z Trebišovského monastyra. Zhotovený bol z ocele a má presne 2000 jubilejných kilogramov hmotnosti, 10 metrov výšky (8,5 metrov nad zemou). Na jeho čelnej strane je vyrytá a cínovou vrstvou dlhodobo chránená rytina gréckokatolíckeho veľkomoravského kríža s Presvätou Trojicou, vyjadrujúcou dogmatickú pravdu, že Isus ani na kríži neprestal byť Trojjediným Bohom, teda druhou osobou Presvätej Trojice. Dvojmetrovú jamu pre tento kríž vykopalo dvanásť miestnych gréckokatolíckych kurátorov z Bukoviec a Olšavky, na čele ktorých stáli opäť neúnavní a vždy plní elánu a optimizmu Štefan Maskalik a Ján Mačoško.

Pri stavaní kríža uplatnil svoje mimoriadne kaskadérske schopnosti a profesionálne skúsenosti z montáží Miroslav Vachaľ. Do vnútra tohto kríža baziláni, pôsobiaci vtedy v Trebišove, vložili po rusínsky písanú hramotu-odkaz pre tretie tisícročie, v ktorej sa okrem iného píše, že v Bukovciach žijú rusínski gréckokatolíci, ktorí sa medzi sebou rozprávajú po rusínsky... Do kríža boli vložené i súčasné slovenské mince pre ľahšie datovanie nálezu v budúcnosti.

Najväčší gréckokatolícky kríž na svete bol posvätený o desať dní neskôr, a to 19. septembra 1999 počas odpustu Vozdviženija Čestnaho Kresta. Správu o postavení tohto mimoriadneho 2000 kilogramov ťažkého kríža hneď v nasledujúcich dňoch priniesli temer všetky masovokomunikačné prostriedky na Slovensku. O tejto mimoriadnej udalosti hovorila vo svojich správach dokonca i zahraničná rozhlasová stanica Slobodná Európa.

Do Guinesovej knihy rekordov tento kríž nebol zapísaný len preto, že v nej nemali príslušnú kategóriu.